Partners

Om ons doel te bereiken, is de bijdrage (financieel, kennis en kunde) van onze partners onontbeerlijk. Onze partners en de link naar hun site vindt u terug in de balk onderaan onze thuispagina.

Gemeenten in het ABG gebied: Zij zijn subsidieverleners,  bemiddelen bij de inzet van de sportcoaches (gymleraren), stellen sportaccommodaties beschikbaar, zorgen voor vergaderruimte en zijn een belangrijke gesprekspartner, waarbij we elkaar wederzijds uitdagen. 

Scholen in ons werkgebied: Zij bevorderen onze naamsbekendheid door middel van het verspreiden van informatie via de sportcoach  en het enthousiast maken van kinderen voor onze activiteiten.

BSO’s : Zij maken gebruik maken van ons aanbod en brengen zo kinderen in beweging. 

GGD: Zij selecteren kandidaten voor Cool2BFit

Betrokkenen bij Fit’sCool Gemeenten, Scholen,  Sportcoaches, Fysiotherapie, GGD en Diëtist.

Verhuurders sportzalen.

Sportverenigingen: Zij nemen door ons enthousiast gemaakte kinderen of volwassenen op in hun vereniging.

Jeugdfonds Sport: Zij betalen de contributie, sportkleding en sportattributen voor kinderen uit gezinnen die dit zelf niet kunnen.  (Indien u hiervoor in aanmerking denkt te komen, kunt u via de sportcoach van uw kind een aanvraag doen.)