Voorwaarden


Algemene voorwaarden voor deelname
Door inschrijving verklaart een deelnemer zich akkoord met de hieronder geformuleerde voorwaarden:

1. De deelnemer schrijft zich in voor één of meerdere sportactiviteiten voor een vastgestelde periode.  

2. De deelnemer verplicht zich een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage dient steeds bij inschrijving in de webwinkel te worden voldaan. Deze eigen bijdrage kan alleen in geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur, worden terugbetaald.

3. Het bestuur bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor een reeks sportactiviteiten in een bepaalde periode. Het bedrag wordt vermeld bij de inschrijving.

4. Deelnemers dienen zich tijdens de activiteiten sportief te gedragen. De sportcoach heeft het recht om deelnemers daarop aan te spreken en bij NSS de ouders in te lichten. In het uiterste geval kan de sportcoach de toegang tot de activiteiten ontzeggen.

5. Deelnemers dienen zichzelf te verzekeren voor ongevallen tijdens de sportactiviteit. De sportcoaches hebben beroepshalve een aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Specifieke voorwaarden “NaSchoolse Sport” (NSS)

Wij behouden het recht om een aangeboden sportactiviteit te annuleren, indien het aantal inschrijvingen voor deze activiteit te laag is. In een dergelijk geval wordt de eigen bijdrage terugbetaald. Daarnaast trachten wij een alternatief te bieden. Bij deelname hieraan dient de eigen bijdrage alsnog voldaan te worden. 

De inschrijving van de deelnemer geldt voor slechts één periode en is onherroepelijk. Indien de deelnemer zich voor een volgende periode wil inschrijven, dient hij/zij dat opnieuw te doen.  

Indien de omvang van de sportgroep dit mogelijk maakt, kan een deelnemer zich ook na de start van een periode inschrijven. Dit kan tot halverwege de periode. Ook bij na-inschrijving dient de volledige eigen bijdrage betaald te worden. 

De deelnemer, in casu zijn ouders, is zelf verantwoordelijk voor vervoer van school naar de sportaccommodatie. In een aantal gevallen zal de school hierin ondersteuning bieden.

Sport op Maat
Door inschrijving verklaart een deelnemer aan Sport op Maat van de Stichting Sport’sCool zich akkoord met de hieronder geformuleerde voorwaarden:

De deelnemer schrijft zich in voor een periode van 8 weken. Na het verstrijken van een periode wordt de inschrijving automatisch verlengd tot hij/zij zich uitschrijft.

De deelnemer verplicht zich een eigen bijdrage te betalen, die steeds voorafgaande aan een nieuwe periode via de webwinkel voldaan dient te worden.
Deze eigen bijdrage kan alleen in geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur , worden terugbetaald.

Winkelartikelen
Artikelen die via de webwinkel aangeschaft worden, zullen door de sportcoach bij de eerstvolgende activiteit uitgereikt worden.