Over ons

Bestuur

Voorzitter:
Aletta van der Veen
voorzittersportscool@gmail.com

Penningmeester:
Jeanne van de Groes
sportscoolpenningmeester@gmail.com

Secretaris:
Martin Gommers
sportscoolsecretaris@gmail.com

Leden:
Christ Rutten
Coen Backx
Cor Zijlmans


Missie Sport’sCool

Sport’sCool wil voor de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau dé organisatie zijn die innovatief en laagdrempelig sportaanbod organiseert voor vooral kwetsbare doelgroepen, die (vooralsnog) niet of onvoldoende geactiveerd worden door andere sportaanbieders. Als niet-sportspecifieke en ideële stichting vervult Sport’sCool hierdoor een unieke rol in het sportstimulerende landschap van de gemeente(n).


Vanaf 2012

Op 2 januari 2012 is de stichting Sport’sCool opgericht door drie directeuren van basisscholen uit Rijen en een beleidsmedewerker van de gemeente Gilze en Rijen. Hun eerste doel was om een formele ‘afzender’ te bieden voor een nieuw initiatief: het aanbieden van naschoolse sportactiviteiten aan alle basisschoolleerlingen onder leiding van professionele buurtsportcoaches.

Al snel gaf Sport’sCool een bredere invulling aan haar statutaire doelstelling: voorzien in sportaanbod voor kwetsbare inwoners waar andere sportaanbieders niet aan toekomen. Zo ontstonden in de loop der jaren activiteiten als een sportkamp voor basisschoolleerlingen, een leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht én hun ouders, sportgroepen voor volwassenen en recent de sportieve component van een leefstijlprogramma (CooL+) en het sportieve vervolg daarop (Fit’sCool).


Eerst het naschoolse sporten

Zoals gezegd: in 2012 begon Sport’sCool met naschoolse sportactiviteiten. Dat begon klein bij drie Rijense basisscholen gedurende twee dagen per week en groeide daarna hard door. Binnen een jaar deden alle basisscholen in de gemeente mee en vanaf 2016 ook die in Alphen, Chaam, Galder, Baarle-Nassau en Ulicoten. Er waren scholen waar zelfs vier dagen per week een naschools aanbod draaide. In de topjaren namen er wekelijks meer dan 400 kinderen deel aan het sportaanbod. Na de coronajaren zakte dat terug tot het huidige niveau van ongeveer 250 kinderen per week.

Iedere naschoolse sportactiviteit van Sport’sCool vindt nabij school plaats. Dat wil zeggen in een sportzaal, op een sportveld of op de speelplaats die altijd heel dicht bij school ligt. Het zijn geen centrale lessen voor meerdere scholen tegelijk maar altijd lessen per school. De kinderen komen daar dus hun klasgenoten of andere bekenden van school tegen. Dat verlaagt de drempel voor deelname.

Door geweldige steun van de ABG-gemeenten is er ook nauwelijks een financiële drempel voor deelname. De kinderen betalen immers slechts € 18,00 voor een blok van 6 weken. Inschrijven kan per blok, zodat de kosten op jaarbasis niet hoeven op te lopen, als dat een probleem zou zijn. En als dat wel zo is, kan zelfs het Jeugdfonds Sport en Cultuur nog de helpende hand bieden.

De naschoolse sportmomenten bieden de basisschooljeugd een brede oriëntatie op sporten en bewegen. Daarmee dragen deze activiteiten bij aan een brede motorische en sociale ontwikkeling van de kinderen. Ze krijgen een gevarieerd aanbod aan oefeningen en spelvormen. Ze leren spelenderwijs van alles: samen spelen, weerbaarheid vergroten, respecteren van regels en omgaan met winst en verlies. Allemaal talenten die ze als volwassenen ook heel goed kunnen inzetten.

Nog steeds geven buurtsportcoaches van de gemeenten de sportlessen. De ABG-gemeenten stellen deze docenten hiervoor tegen gereduceerd tarief beschikbaar aan Sport’sCool. Bovendien bieden de gemeenten hun eigen sportaccommodaties gratis of heel goedkoop aan voor deze naschoolse sport. Hierdoor blijven de totale kosten laag en kunnen de kinderen er tegen schappelijke tarieven van genieten.

De ABG-gemeenten doen dat, omdat dit past in hun ambities om gezonde leefstijl te promoten. Met de naschoolse sport wordt daarvoor een goede basis gelegd. De naschoolse sport was het begin van een nauwe en mooie samenwerking tussen de ABG-gemeenten en de stichting Sport’sCool. Deze organisaties hebben het gezamenlijke doel om kwetsbare inwoners te verleiden tot (meer) sporten en bewegen, zodat de samenleving als geheel daar de vruchten van kan plukken in de vorm van gezondere en gelukkigere inwoners.


CooL+ en Fit’sCool

Behalve in de naschoolse sportprogramma’s werkt Sport’sCool ook met de ABG-gemeenten samen in de bevordering van gezonde leefstijl. Zo verzorgt Sport’sCool het sportdeel van het leefstijlprogramma CooL+ en tekent Sport’sCool ook voor het vervolgsportprogramma dat Fit’sCool heet. We leggen even uit hoe dat zit.

Inwoners uit de ABG-gemeenten met een BMI van 25 of meer én een verhoogd risico op één van de chronische ziekten óf een BMI van 30 of meer kunnen gratis meedoen aan een zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De zorgverzekeraar betaalt dan de kosten van de inzet van een gecertificeerde leefstijlcoach. In de ABG-gemeenten draait bijvoorbeeld een GLI onder de naam CooL (=Coaching op Leefstijl) waarin de leefstijlcoach iedere deelnemer twee jaar lang 4 keer per jaar individueel en 8 keer groepsgewijs spreekt en adviezen en informatie geeft.

De ABG-gemeenten hebben hieraan een 10 weken durend sport- en beweegprogramma gekoppeld en daarom heet het totale programma CooL+. Sport’sCool neemt de organisatie van dat sportdeel voor haar rekening. Inmiddels starten er op drie momenten per jaar ongeveer 8 nieuwe CooL+-groepen per jaar in het ABG-gebied. Dat zijn jaarlijks circa 100 inwoners die gaan werken aan een betere leefstijl.

Na die 10 weken sporten en bewegen, ook weer onder leiding van bij de gemeente ingehuurde buurtsportcoaches, moeten de enthousiast geworden deelnemers (en dat zijn veruit de meeste) kunnen doorgaan met sporten. Daarvoor heeft Sport’sCool nu op allerlei plekken in het ABG-gebied vervolggroepen opgericht. Dat zijn Fit’sCool-groepen.

Van maandag tot en met donderdag wordt in de vroege avonduren altijd wel ergens gesport. Deelnemers aan Fit’sCool kunnen gaan sporten waar en wanneer ze maar willen. Ze kopen daarvoor credits die ze alleen gebruiken, als ze daadwerkelijk gaan sporten. Zo zijn er al 15 lessen per week met potentieel 150 deelnemers. Na ieder afgerond CooL+-programma groeit dit aantal.

Partners

Niet alleen de ABG-gemeenten werken met Sport’sCool samen aan die gezonde samenleving. Om ons doel zoveel mogelijk te kunnen bereiken, is de bijdrage (financieel, kennis en kunde) van onze partners bijzonder belangrijk. Onze partners vindt u terug in de balk onderaan onze openingspagina.

Voor meer informatie klik hier.